Відображення китайського світогляду в творах В. Пєлєвіна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Письменник, спираючись на прадавні істини, скриті у міфах, пропонує читачам осягнути сучасність і знайти в ній свій власний шлях. Писатель, опираясь на древние истины, скрытые в мифах, предлагает читателям понять современность и найти в ней свой собственный путь. The writer, relying on ancient truths hidden in myths, invites readers to understand modernity and find their own path in it.
Опис
Ключові слова
східні мови, китайський світогляд, твори В. Пєлєвіна, студентські роботи, восточные языки, китайское мировоззрение, произведения В. Пелевина, студенческие работы, eastern languages, Chinese worldview, works of V. Pelevin, student work
Цитування
Андреєва Ю. В. Відображення китайського світогляду в творах В. Пєлєвіна / Ю. В. Андреєва // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 27–30.