МУЗЕЙ ІГРАШКИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором доведено, що залучення студентів до діяльності Музею іграшки дозволяє майбутнім педагогам не тільки розширити свої знання про іграшку, її історію, види, а й здобути практичні навички виготовлення українських народних іграшок, отримати досвід проведення майстер-класів та екскурсій, що позитивно впливає на якість професійної підготовки майбутніх педагогів. It has been proved by the author that students’ involvement in activities of the Toy Museum makes it possible for future teachers not only to increase their knowledge about toy, history of it, kinds but also to get practical skills of making Ukrainian folk toys, to get the experience in conducting workshops and excursions, which influences the quality of the process of future teachers’ professional training in positive way.
Опис
Ключові слова
діти, іграшка, Музей іграшки, майбутні педагоги, майстер-класи, екскурсія, children, toy, toy museum, future teachers, workshops, excursion
Цитування
Перетяга Л. Музей іграшки в системі професійної підготовки майбутніх педагогів / Л. Перетяга // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 291–294.