Сутність поняття «артистизм» у науковій літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу довідкової та наукової літератури представлено підходи до визначення понять «артистизм»; виявлено структурні компоненти артистизму та подано визначення цих дефініцій .В статье на основе анализа справочной и научной литературы представлены подходы к определению понятий «артистизм»; выявлены структурные компоненты артистизма и даны определения этих дефиниций. Based on the analysis of the reference and scientific literature, the article presents approaches to the definition of the concepts of "artistry”; the structural components of the artistry are identified and the definition of these definitions is given.
Опис
Ключові слова
артистизм, творча особистість, компоненти артистизму, студентські роботи, творческая личность, компоненты артистизма, студенческие работы, artistry, creative personality, components of artistry, student work
Цитування
Попсуйшапка С. В. Сутність поняття «артистизм» у науковій літературі / С. В. Попсуйшапка, І. І. Мартиненко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 37–40.