Програма динамічної геометрії GeoGebra у вивченні математики в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано можливості програмного засобу GeoGebra при вивченні математики, які демонструє його ефективність. Наочність, моделювання, динаміка, які забезпечуються засобами GeoGebra, роблять процес вивчення математики для учнів більш зрозумілим та цікавим, що сприяє покращанню якості навчального процесу та підвищенню інтересу до вивчення математики. The article analyzes the capabilities of the GeoGebra software in the study of mathematics, which demonstrates its effectiveness. Visibility, modeling, dynamics, which are provided by GeoGebra, make the process of learning mathematics for students more understandable and interesting, which contributes to improving quality of the educational process and increase interest in learning mathematics.
Опис
Ключові слова
динамічна геометрія, вивчення математики, GeoGebra, dynamic geometry, learning mathematics
Цитування
Толок Д. Програма динамічної геометрії GeoGebra у вивченні математики в закладах загальної середньої освіти / Д. Толок, В. Водолаженко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 150–152.