Вплив кліматичної кризи на економіку України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто кліматичний фактор. Кліматична криза – реальна загальносвітова проблема, яка здатна глобально перевернути усю світову економіку. В статье рассмотрен климатический фактор. Климатический кризис – реальная общемировая проблема, которая способна глобально перевернуть всю мировую экономику. The article looks at the climate factor. The climate crisis is a real worldwide problem that has the potential to globally overturn the entire world economy.
Опис
Ключові слова
економіка України, кліматичні зміни, студентські роботи, экономика Украины, климатические изменения, студенческие работы, Ukraine economy, climate change, student work
Цитування
Андрусенко Л. Ю. Вплив кліматичної кризи на економіку України / Л. Ю. Андрусенко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 69–70.