Відео-формат сучасного англомовного кулінарного дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто кулінарний англомовний дискурс, що є актуальним для дослідження, а кулінарні відео рецепти насичені комунікативними елементами, об’єднані автором та структуровані для досягання мети – передати кулінарний досвід, навчити розумно готувати, зацікавити у приготуванні незнайомих страв, надати оцінку корисності страв та інгредієнтів, ознайомити з кулінарною культурою інших країн. В статье рассмотрен кулинарный англоязычный дискурс, который является актуальным для исследования, а кулинарные видео рецепты насыщенные коммуникативными элементами, соеденённые автором и структурированы для достижения цели – передать кулинарный опыт, научить разумно готовить, заинтересовать в приготовлении незнакомых блюд, дать оценку полезности блюд и ингредиентов, ознакомить с кулинарной культурой других стран. The article examines the culinary discourse in English, which is relevant to the study, and the cooking videos are rich in communicative elements, co-created by the author and structured to achieve the goal - to convey culinary experience, to teach sensible cooking, to interest in cooking unfamiliar dishes, to assess the usefulness of dishes and ingredients and to acquaint with the culinary culture of other countries.
Опис
Ключові слова
англійська мова, кулінарний дискурс, Олівер Д., магістерські роботи, английский язык, кулинарный дискурс, Оливер Д., магистерские работы, еnglish, сulinary discourse, Oliver D., master's works
Цитування
Кузіна П. Відео-формат сучасного англомовного кулінарного дискурсу / П. Кузіна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 41.