СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціалізацію студентської молоді в неформальних об’єднаннях. Виокремлено особливості соціалізації студентської молоді в неформальних об’єднаннях: відповідність інтересам молоді; швидке засвоєння соціального досвіду серед однолітків, які мають спільні інтереси; неформальний вплив на молодь; наявність неформального лідера, за допомогою якого можна впливати на все об’єднання; можливість спрямування молодіжного неформального об’єднання на здійснення соціально корисної діяльності. The publication analyses the socialisation of student youth in informal associations. The features of socialisation of student youth in informal associations are highlighted: correspondence to the interests of young people; rapid acquisition of social experience among peers who have common interests; informal influence on young people; the presence of an informal leader who can influence the entire association; the possibility of directing a youth informal association to implementation of socially useful activities.
Опис
Ключові слова
соціалізація, студенти, молодь, неформальні об’єднання, socialisation, students, youth, informal associations
Цитування
Мільська О. В. Соціалізація студентської молоді в неформальних об’єднаннях: теоретичний аспект / О. В. Мільська // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 152–153.