Учбовий гербарій кафедри ботаніки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено гербарій кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Визначено, що електронна база даних містить інформацію про 2978 гербарних зразків. Гербарні зразки були зібрані в лісостеповій зоні з переважанням різноманітних за типом луків та невеликих за розмірами лісів. Гербарні зразки відносяться родин та родів які є найбільш розповсюдженими в місцевості де проходять студентські збори гербарних колекцій. Рослини типові як для Харкова так і Харківської області. Створено методичну розробку уроку-екскурсії за темою роботи – «Дослідження рослинного світу рідного краю. Створення гербарію», що можна використовувати при вивченні теми «Біорізноманіття» в десятому класі. The herbarium of the Department of Botany of Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda was investigated in this work. It was determined that the electronic database contains information on 2978 herbarium specimens. The herbarium specimens were collected in the forest-steppe zone, dominated by diverse grassland types and small forests. The herbarium specimens belong to families and genera that are most common in the area where the student herbarium collections take place. The plants are typical of both Kharkiv and the Kharkiv region. A methodical development of the lesson-excursion on the theme of the work was created – "Study of flora of native land. Creation of a herbarium", which can be used when studying the theme "Biodiversity" in the tenth grade.
Опис
Ключові слова
гербарій кафедри ботаніки, гербарна справа, вищі рослини, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Herbarium of the Department of Botany, herbarium case, higher plants, G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Тимбота М. О. Учбовий гербарій кафедри ботаніки ХНПУ імені Г. С. Сковороди : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Біологія та здоров’я людини / М. О. Тимбота ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2021. – 47 с. : іл., табл. + дод.
Колекції