Комісивні мовні акти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основну увагу в роботі акцентовано на роботи вчених та дослідників, зроблено висновок, що мовленнєві акти та група комісивів дуже важливі для сучасної лінгвістики. Комісиви надають забарвлення висловлюванням. Завдяки ним можна виразити безліч станів, застерігати, обіцяти, попереджати, тощо. Основное внимание в работе акцентировано на работы ученых и исследователей, сделано вывод, что речевые акты и группа комисивов очень важны для современной лингвистики. Комисивы предоставляют окраски высказываниям. Благодаря им можно выразить множество состояний, предостерегать, обещать, предупреждать и тому подобное. The paper focuses on the work of scholars and researchers and concludes that speech acts and the comics group are very important for modern linguistics. Commisals provide colouring to utterances. They can express a variety of states, warn, promise, warn and so on.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий акт, комісиви, лінгвістика, магістерські роботи, речевой акт, комисивы, лингвистика, магистерские работы, speech act, Commissions, linguistics, master's work
Цитування
Ломонос В. Комісивні мовні акти / В. Ломонос // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 47– 48.