ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

dc.contributor.authorВасильєва, М. П.
dc.date.accessioned2021-04-29T10:27:24Z
dc.date.available2021-04-29T10:27:24Z
dc.date.issued2019-11-22
dc.description.abstractВ статті визначено, що формування здатностей до науково-дослідницької діяльності передбачено й у бакалаврській підготовці. Але саме магістерська підготовка забезпечує формування наукового мислення фахівця на методологічному підґрунті, прогностичність наукових ідей, здатність до розуміння та використання сучасних теорій різних наук відповідно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у певній галузі. Конкретизація компетентності дозволяє визначити: здатності до коректного опрацювання наукової літератури, зокрема й іноземною мовою; здатності до формулювання наукових ідей і складання алгоритму їх вирішення наукової проблеми; здатності до самостійної підготовки наукових праць. В статье определено, что формирование способностей к научно-исследовательской деятельности предусмотрено и в бакалаврской подготовке. Но именно магистерская подготовка обеспечивает формирование научного мышления специалиста на методологической почве, прогнозируемость научных идей, способность к пониманию и использованию современных теорий различных наук в соответствии с задачами фундаментальных и прикладных исследований в определенной области. Конкретизация компетентности позволяет определить: способности к корректной обработке научной литературы, в том числе на иностранном языке; способности к формулированию научных идей и составление алгоритма их решения научной проблемы; способности к самостоятельной подготовке научных трудов. The article identifies that the formation of research capabilities is also envisaged in the Bachelor's training. But it is the master's training that provides formation of specialist's scientific thinking on methodological grounds, predictability of scientific ideas, ability to understand and use modern theories of different sciences in accordance with the tasks of fundamental and applied research in a certain field. Concretisation of competence allows to define: ability to correctly process scientific literature, including in a foreign language; ability to formulate scientific ideas and compose an algorithm of their solution of a scientific problem; ability to independently prepare scientific papers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВасильєва М. П. До проблеми визначення фахових компетентностей магістра спеціальності "соціальна робота" / М. П. Васильєва // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 8–9.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4945
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнауково-дослідницька діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectфахова компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка фахівцівuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаучно-исследовательская деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовка специалистовuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial workuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch activitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectspecialist traininguk_UA.UTF-8
dc.titleДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTO THE PROBLEM OF DEFINITION OF MASTER'S PROFESSIONAL COMPETENCES SPECIALTIES "SOCIAL WORK"uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Васильєва М.П. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.pdf
Розмір:
693.53 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: