ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ "ОРГАНІЗАЦІЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАХОДІВ У ШКОЛАХ З МЕТОЮ ПРИЩЕПЛЕННЯ ГІДНОСТІ, МИРУ ТА СОЦІАЛЬНОГО КОНСЕНСУСУ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
Анотація
Автор розкриває актуальність підвищення кваліфікації працюючих соціальних педагогів та практичних психологів закладів середньої освіти до роботи з дітьми в умовах військового конфлікту; пояснює необхідність нових засад їх підготовки до роботи з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб та дітьми місцевих жителів й обґрунтовує новий зміст такої підготовки на тренінгу. У статті висвітлено теоретичні засади розробки змісту підвищення кваліфікації фахівців, програму навчання на тренінгу, зміст методичних рекомендацій для їх навчання на тренінгу з проблеми, окремі результати дослідження. The article reveals the urgency of improving the skills of working social pedagogues and practical psychologists of secondary education institutions to work with children in a military conflict, explains the need for new principles of their preparation for work with children from internally displaced persons and children of local residents and substantiates the new content of such training at the training. In the article the theoretical principles of the development of the contents of the training of specialists, the training program at the training, the content of methodical recommendations for specialists for training on the problem, and the separate results of the study are highlighted. It is a scientific novelty and practical significance of the research.
Опис
Ключові слова
зміст підвищення кваліфікації, тренінг, програма тренінгу, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, толерантність, культура миру, форми навчання на тренінгу, content of training, training, training program, children from internally displaced persons, tolerance, culture of peace, forms of training at the training
Цитування
Трубавіна І. Зміст програми навчального курсу з підвищення кваліфікації для соціальних педагогів та практичних психологів "Організація факультативних заходів у школах з метою прищеплення гідності, миру та соціального консенсусу" / І. Трубавіна // Обрії. – 2018. – № 2 (47). – С. 75–79.