ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПОГЛЯДАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
Проблема залучення дітей до традицій народного мистецтва рідного краю хвилювала педагогів у різні часи, оскільки велика народна спадщина завжди вважалася вагомим засобом національного виховання. Прищеплення дітям із раннього віку любові до рідного краю, народу, його традицій сприятиме подальшому збереженню і поширенню духовних цінностей у сучасному суспільстві. Проблема привлечения детей к традициям народного искусства родного края волновала педагогов в разное время, так как большая народное наследие всегда считалась весомым средством национального воспитания. Привитие детям с раннего возраста любви к родному краю, народу, его традициям будет способствовать дальнейшему сохранению и распространению духовных ценностей в современном обществе. The problem of attracting children to the traditions of folk art of their native land excited teachers at different times, since a large national heritage has always been considered a powerful means of national education. The inoculation of children from an early age into the love of the native land, of the people, of its traditions will contribute to the further preservation and dissemination of spiritual values in modern society.
Опис
Ключові слова
національне виховання, національне мистецтво, вітчизняні педагоги, образотворче мистецтво, декоративне малювання, народна іграшка, музичне мистецтво, народна пісня, национальное воспитание, национальное искусство, отечественные педагоги, изобразительное искусство, декоративное рисование, народная игрушка, музыкальное искусство, народная песня, national upbrining, national art, domestic teachers, fine art, decorative painting, folk toy, musical art, folk song
Цитування
Чернявська М. В. Питання національного виховання дошкільників у поглядах вітчизняних педагогів другої половини ХХ століття / М. В. Чернявська // Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 черв. 2018 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін., Харк. Обл. орг.-метод. центр культури і мистец.. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – С. 425–426.