Дослідження вмісту каротиноїдів та особливостей хромопластів в рослинах Сватівського району Луганської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Опис
Ключові слова
дослідження, каротиноїди, хромопласти, рослина, Сватівський район, Луганська область, исследование, каротиноиды, хромопласты, растение, Сватовский район, Луганская область, іnvestigation, carotenoids, chromoplasts, plant, Svatovsky region, Lugansk region
Цитування
Асланова Е. Дослідження вмісту каротиноїдів та особливостей хромопластів в рослинах Сватівського району Луганської області / Е. Осланова, Я. В. Гончаренко // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : Андрущенко О. А. (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С.19.