ФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗАПЛАВНОГО ЛУКУ р. УДИ БОТАНІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ «ЗАЛЮТИНСЬКА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто фітоіндикаційну оцінку заплавних луків р. Уди ботанічної природної пам’ятки природи «Залютинська». З’ясувано, що на досліджуваній території проявляється тенденція до ксерофітізації ґрунтових умов, що відображується у зниженому значенні едафічного фактору зволоженості ґрунту для заплавних територій та заростанні території здерев’янілими видами рослин. Така тенденція буде негативно впливати на розвиток багатьох видів рослин, які зростають у заплаві й потребують гігрофітних та освітлених умов особливо це стосується представників Anacamptis coriophora, Dactylorhiza incarnata, D. majalis та інших із родини Orchidacea, які охороняються на цій території. The publication deals with the phytoindicative assessment of the floodplain meadows of the Udy River at the Zalyutynska Botanical Nature Monument. It was found that the study area shows a tendency to xerophytisation of soil conditions, which is reflected in the reduced value of the edaphic soil moisture factor for floodplain areas and overgrowth of the territory with lignified plant species. This trend will have a negative impact on the development of many plant species that grow in the floodplain and require hygrophilous and light conditions, especially representatives of Anacamptis coriophora, Dactylorhiza incarnata, D. majalis and others from the of the Orchidacea family, which are protected in this area.
Опис
Ключові слова
фітоіндикація, заплавні луки, пам’ятки природи, phytoindication, floodplain meadows, natural monuments
Цитування
Лучка М. М. Фітоіндикаційна оцінка екологічних умов заплавного луку р. Уди ботанічної пам'ятки природи "Залютінська" / М. М. Лучка, Р. Є. Волкова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 54–56.