ГІДРОРЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ТРАВМ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НГУ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЄДИНОБОРСТВАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
Мета дослідження – розробка структури та змісту програми лікувальної гідрореабілітації військовослужбовців НГУ, які займаються єдиноборствами (на високому спортивному рівні) при травмуваннях опорно-рухового апарату (ОРА) з метою відновлення працездатності, скорочення термінів їх відновлення та повернення до службово-бойової та спортивної діяльності. Цель исследования - разработка структуры и содержания программы лечебной гидрореабилитации военнослужащих НГУ, которые занимаются единоборствами (на высоком спортивном уровне) при травмировании опорно-двигательного аппарата (ОДА) с целью восстановления работоспособности, сокращения сроков их восстановления и возвращения к служебно-боевой и спортивной деятельности. The purpose of the study is to develop the structure and content of a therapeutic hydrorehabilitation program for NSU military personnel who are engaged in martial arts (at a high sports level) when injuring the musculoskeletal system (OA) in order to restore working capacity, shorten their recovery time and return to military-combat and sports activities.
Опис
Ключові слова
військовослужбовці, лікувальна реабілітація, гідрореабілітація, єдиноборства, травмування опорно-рухового апарату, военнослужащие, лечебная реабилитация, гидрореабилитация, единоборства, травмирование опорно-двигательного аппарата, military personnel, medical rehabilitation, hydro rehabilitation, martial arts, musculoskeletal injury
Цитування
Ісаєва М. В. Гідрореабілітація як ефективний засіб відновлення після травм у військовослужбовців НГУ, які займаються єдиноборствами / М. В. Ісаєва, А. І. Корольов // Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи : зб. тез доп. наук.-практ. конф., Харків, 14 берез. 2019 р. / Нац. Акад. Нац. Гвардії України. – Харків, 2019. – Секція 3 : Актуальні проблеми морально-психологічного та правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України. – С. 71–73.