Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді розкрито основні загрози економічній безпеці України, що знаходяться у площині фінансової, зовнішньоекономічної, інвестиційної, енергетичної, соціальної, демографічної, науково-технологічної, продовольчої безпеки. The report reveals the main threats to Ukraine's economic security in the areas of financial, foreign economic, investment, energy, social, demographic, scientific and technological, and food security.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, економіка України, глобалізація, глобалізація, economic security, economic security, globalization, student work
Цитування
Свищ С. С. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів світу / С. С. Свищ // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 58–59.