ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття висвітлює шляхи формування економічної обізнаності школярів, базуючись на педагогічних ідеях В. О. Сухомлинського, що висвітлюються у його творах, оповіданнях та статтях. Зазначено, що шлях до формування економічної компетентності у дітей шкільного віку лежить через трудове виховання та розвиток у них ощадливого ставлення до суспільних благ і цінностей. The article highlights the ways of forming economic awareness of schoolchildren based on the pedagogical ideas of V. О. Sukhomlinsky, which are covered in his works, stories and articles. It is noted that the path to the formation of economic competence of schoolchildren lies through labor education and the development of their careful attitude to public goods and values.
Опис
Ключові слова
гуманізм, економічна грамотність, ощадливість, патріотизм, праця, раціональна поведінка, самовиховання, трудове виховання, цінності, humanism, economic literacy, frugality, patriotism, labor, rational behavior, self-education, labor education, values
Цитування
Сотніков Д. В. Формування економічної компетентності школярів на засадах літературної спадщини В. О. Сухомлинського / Д. В. Сотніков // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 117–122.