Нові підходи до розуміння суспільних законів та закономірностей в історичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАН України, Ін-т історії України
Анотація
У статті О. Богдашиної показані нові для другої половини XIX – початку XXст. підходи українських істориків-позитивістів до проблеми існування суспільних законів та закономірностей, їх співвідношення між собою та з законами природи тощо. В статье О. Богдашиной показаны новые для второй половины XIX – начала ХХ века. подходы украинских историков-позитивистов к проблеме существования общественных законов и закономерностей, их соотношение между собой и с законами природы и тому подобное. The article of O.Bogdashina shows new for the second half of the XIX century - beginning of XX century approaches of Ukrainian the historians-positivists to the problem of existence of social laws and regularities as well as their ratio to each other and to the laws of nature.
Опис
Ключові слова
історична наука України, історичні закони, історичні закономірності, позитивізм, історики-позитивісти, историческая наука Украины, исторические законы, исторические закономерности, позитивизм, историки-позитивисты, historical science of Ukraine, historical laws, historical patterns, positivism, historians positivists
Цитування
Богдашина О. М. Нові підходи до розуміння суспільних законів та закономірностей в історичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні / О. М. Богдашина // Історіографічні дослідження в Україні : [зб.наук. пр.] / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: В. А. Смолій (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2008. - Вип. 19. - С. 6-22.