Переваги та особливості дистанційного навчання географії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто переваги та особливості дистанційного навчання. Проаналізовано досвід викладання географічних дисциплін та проведення польових географічних практик у дистанційному форматі на прикладі роботи кафедри географії та методики викладання географії. Проаналізовано досвід використання дистанційних платформ, програм і засобів для навчання географічним дисциплінам. Рассмотрены преимущества и особенности дистанционного обучения. Проанализирован опыт преподавания географических дисциплин и проведения полевых географических практик в дистанционном формате на примере работы кафедры географии и методики преподавания географии. Проанализирован опыт использования дистанционных платформ, программ и средств для обучения географическим дисциплинам. The advantages and features of distance education are considered. The experience of teaching geographical disciplines and conducting field geographical practices in a remote format on the example of the work of the Department of Geography and methods of teaching geography is analyzed. The experience of using remote platforms, programs and tools for teaching geographical disciplines is analyzed.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, географічна освіта, педагогічні технології, географія, географическое образование, педагогические технологии, география, distance education, geographical education, pedagogical technologies, geography
Цитування
Муромцева Ю. І. Переваги та особливості дистанційного навчання географії / Ю. І. Муромцева // Географія та туризм : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. проф. Лоцмана П. І.]. Харків : ХНПУ, 2021. – C. 31–39.