Підготовка вчителів музики в Україні та КНР: основні напрямки роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеса
Анотація
Україну та Китай географічно роз’єднує величезна відстань, але ж у здобувачів освіти є можливість вивчати особливості національної культури кожної країни, що викликає інтерес та можливість інтеграції в єдиний культурно-освітній простір, обмінюватися цінними знаннями у галузях науки, освіти, мистецтва. Важливість такого процесу полягає в необхідності обміну необхідною інформацією, яка стає додатковим соціально-економічним ресурсом та фактором нарощування духовного потенціалу суспільства, стратегічною основою розвитку особистості близького майбутнього. Ukraine and China are geographically separated by a huge distance, but education seekers have the opportunity to study the peculiarities of the national culture of each country, which arouses interest and the possibility of integration into a single cultural and educational space, to exchange valuable knowledge in the fields of science, education, and art. The importance of such a process lies in the need to exchange the necessary information, which becomes an additional socio-economic resource and a factor in building the spiritual potential of society, a strategic basis for personality development in the near future.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів, майбутні вчителі, музичне мистецтво, освіта, teacher training, future teachers, musical art, education
Цитування
Мкртічян О. А. Підготовка вчителів музики в Україні та КНР: основні напрямки роботи / О. А. Мкртічян // Пріоритетні напрями розвитку науки під час воєнного стану: зб. наук. матеріалов XСIІ Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., Одеса, 24 черв. 2022 р. –. – С. 149-151.