ВИДИ МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено мотивацію вчителів, яка має важливе значення для створення позитивного і ефективного освітнього середовища для учнів, а також для сприяння благополуччю та задоволенню самих учителів. Мотивація до професійної діяльності є складною та багатогранною проблемою, на яку можуть впливати різноманітні фактори, зокрема особистісні цінності, інтереси та цілі. Зазначено, що мотивовані вчителі з більшою ймовірністю шукатимуть можливості для професійного розвитку і будуть сприйнятливі до зворотного зв’язку та наставництва, що вдосконалюватиме практики викладання. The publication explores teacher motivation, which is essential for creating a positive and and effective learning environment for students, as well as to promote the well-being and satisfaction of teachers themselves. Motivation for professional activity is a complex and multifaceted problem that can be influenced by various factors, including personal values, interests and goals. It is noted that motivated teachers are more likely to seek professional development opportunities and be receptive to feedback and mentoring, which will improve teaching practices.
Опис
Ключові слова
мотивація, вчителі, професійна діяльність, професійна майстерність, motivation, teachers, professional activity, professional skills
Цитування
Василенко В. М. Види мотивації педагогічних працівників до професійної діяльності / В. М. Василенко, А. В. Боярська-Хоменко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 695–697.