Метафоричність у романі Мо Яня 莫言 «Великі груди, широкі сідниці» 丰乳肥臀

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті наголошує, що роман «Великі груди, широкі сідниці» навіть у назві за допомогою метафори – материнство – відкриває поетикальний пласт тілесності, який висвітлює нюанси загальнолюдських цінностей, що репрезентують натуралістичний кут зору китайської культури, свідомості, ментальності. Автор статьи отмечает, что роман «Большая грудь, широкие ягодицы» даже в названии с помощью метафоры - материнство - открывает поэтикальный пласт телесности, который освещает нюансы общечеловеческих ценностей, представляющих натуралистический угол зрения китайской культуры, сознания, ментальности. The author of the article notes that the novel "Big Breasts, Wide Buttocks" even in the title with the help of a metaphor - motherhood - reveals the poetic layer of corporeality, which illuminates the nuances universal values, representing the naturalistic angle of view of the Chinese culture, consciousness, mentality.
Опис
Ключові слова
китайська література, Мо Янь, метафоричність, китайский писатель, метафоричность, chinese writer, Mo Yan, metaphorical
Цитування
Криворучко С. К. Метафоричність у романі Мо Яня 莫言 «Великі груди, широкі сідниці» 丰乳肥臀 / С. К. Криворучко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 8–10.