ОЦІНКА ОРТОСТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ГІМНАСТІВ РІЗНОЇ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»
Анотація
Досліджено й проаналізовано показники центральної гемодинаміки у 50-ти гімнастів віком 17–25 років під час виконання активної ортостатичної проби. Встановлено, що реактивність на ортостатичну пробу зменшується у спортсменів з більш високою кваліфікацією. Виявлені варіативні величини гемодинаміки у спортсменів І розряду та кандидатів у майстри спорту при проведенні ортостатичної проби вказують на більшу реактивність їх показників серцево-судинної системи до ортостазу. The indicators of central hemodynamics in 50 gymnasts aged 17-25 years during the active orthostatic test were studied and analyzed. It was found that the reactivity to the orthostatic test decreases in athletes with higher qualifications. The identified variants of hemodynamics in athletes of the first category and candidates for masters of sports during the orthostatic test indicate a greater reactivity of their indicators of the cardiovascular system to orthostasis.
Опис
Ключові слова
частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, ортостатична стійкість, heart rate, blood pressure, orthostatic stability
Цитування
Комісова Т. Є. Оцінка ортостатичної стійкості гімнастів різної спортивної кваліфікації / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : зб. наук. пр. ХІV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 205-річчю з дня заснування Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 15–16 верес. 2022 р. – Одеса, 2022. – Ч. 2. – С. 75–83.