Безпекове інформаційне середовище: ризики і проблеми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто безпекове інформаційне середовище. Зазначено, що надважливо, щоб батьки та освітяни обговорювали і вирішували разом з дітьми, що є для них прийнятним та безпечним, а також у чому полягає відповідальна поведінка в інформаційному середовищі. Діючи спільно, батьки, освітяни, діти зможуть користуватися перевагами сучасних інформаційних засобів, зводячи до мінімуму можливі небезпеки в Інтернет-просторі. The publication discusses the security information environment. It is noted that it is imperative that parents and educators discussed and decided together with children what is acceptable and safe for them, as well as what constitutes responsible behavior in the information environment. Acting together, parents, educators, children will be able to use advantages of modern information means, minimizing possible dangers in the Internet space.
Опис
Ключові слова
інформаційне середовище, Інтернет, безпека, магістерські роботи, information environment, Internet, security, master's theses
Цитування
Чалик Г. Безпекове інформаційне середовище: ризики і проблеми / Г. Чалик // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 34.