Методика формування «відчуття м’яча» у юних футболістів 8-9 років на початковому етапі підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Експериментальна авторська методика розвитку «відчуття м’яча» у юних футболістів 8–9 років передбачає виконання вправ, що забезпечують багаторазове торкання гравцем м’яча, які повинні включати такі технічні прийоми як ведення, передачі й удари по м’ячу. Навчально-тренувальний процес за авторською методикою передбачає впроваджування вправ з жонглюванням м’ячем зменшеної ваги і розміру, а також використання додаткового тренажерного пристрою «м’яч у сітці». Экспериментальная авторская методика формирования «чувство мяча» у юных футболистов 8-9 лет предусматривает выполнение упражнений, обеспечивающих многократное касание игроком мяча, которые должны включать такие технические приемы как ведение, передачи и удары по мячу. Учебно-тренировочный процесс по авторской методике предусматривает использование упражнений с жонглированием мячом уменьшенного веса и размера, а также использование дополнительного тренажерного устройства «мяч в сетке». The experimental author’s method of the «sense of the ball» among young football players includes exercise to ensure multiple strikes the ball by player, which should include such technical methods as dribbling, ball pass and strikes on ball. The educational and training process according to the author’s provides for the use of exercises with the ball of reduced weight and size, and also the use of additional training device “ball in the net”.
Опис
Ключові слова
відчуття м’яча, вправи з м’ячем, технічна підготовленість, юні футболісти, чувство мяча, упражнения с мячом, техническая подготовленность, юные футболисты, sense of the ball, exercises with the ball, technical readiness, young football players
Цитування
Методика формування «відчуття м’яча» у юних футболістів 8-9 років на початковому етапі підготовки / І. Б. Гринченко, В. О. Наконечний, В. В. Сікора, Т. В. Карпунець // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2018. – Т. 4, № 4. – С. 23–29. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2536452.