СПІВВІДНОШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ТА ПОЗИЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА СВІТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті розкрито співставлення двох моделей ставлення до себе й світу - глобального та позиційного. Визначені можливості глобального афективного й когнітивного ставлення та психопросторових позицій у ставленні «над», «під», «обмін» та «разом». В статье раскрыто сопоставление двух моделей отношения к себе и миру - глобального и позиционного. Определены возможности глобального аффективного и когнитивного отношения и психопросторових позиций в отношении «над», «под», «обмен» и «вместе». The article discloses the comparison of the two models to do with himself and the world - and the global position. Possibilities global affective and cognitive attitudes and positions towards psihoprostorovih "above", "below", "exchange" and "together".
Опис
Ключові слова
глобальне ставлення до себе, глобальне ставлення до світу, позиційне ставлення до себе, позиційне ставлення до світу, співвідношення глобального та позиційного, глобальное отношение к себе, глобальное отношение к миру, позиционное отношение к себе, позиционное отношение к миру, соотношение глобального и позиционного, global attitude, global attitude to the world, positional attitude, positional relationship to the world, the ratio of global and positional
Цитування
Тадіян С. В. Співвідношення глобального та позиційного ставлення до себе та світу / С. В. Тадіян // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 198–203.