Мотив «марнота марнот» у поетичній спадщині Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Майдан
Анотація
У статті розглянуто особливості потрактування ідеї марності дочасного людського життя в поетичних творах Григорія Сковороди. Насамперед окреслено деякі топоси ванітативного мотиву, спільні для поезії Сковороди та чільних представників українського літературного бароко. В статье рассматриваются особенности интерпретации идеи суетности земной жизни в поэтических произведениях Григория Сковороды. Прежде всего, описаны некоторые топосы ванитативного мотива, общие для поэзии Сковороды и ведущих представителей украинского литературного барокко. The article deals with special features of the interpretation of the idea of vanity of one’s earthly life in Hryhorii Skovoroda’s poetic works. The article focuses on the commonplaces related to the motif Vanitas that are characteristic both of Skovoroda’s poetry and the works by the main representatives of Ukrainian Baroque literature.
Опис
Ключові слова
Сковорода Григорій, бароко, поезія, мотив «марнота марнот», ванітативний мотив, Сковорода Григорий, барокко, поэзия, мотив «суета сует», ванитативный мотив, Skovoroda Hryhorii, baroque, poetry, motif «vanitas vanitatum», motif Vanitas
Цитування
Зосімова О. В. Мотив «марнота марнот» у поетичній спадщині Григорія Сковороди / О. В. Зосімова // Від бароко до постмодерну : зб. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. – Харків : Майдан, 2006. – Т. 4. – С. 69–78.