АНАФОРИЧНІ І КАТАФОРИЧНІ ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ

dc.contributor.authorХожаіж, І. В.
dc.date.accessioned2016-11-17T11:48:17Z
dc.date.available2016-11-17T11:48:17Z
dc.date.issued2016-02-05
dc.description.abstractАнафоричні і катафоричні зв’язки у загальнопитальних висловленнях реалізуються як на інтрафрастичному (всередині висловлення), так і на інтерфрастичному (міжфразовому) рівнях. Інтрафрастичні анафоричні зв’язки маркуються у ЗПВ різними анафорами, що представляють попередній тематичний чи рематичний компонент тотально або частково. Анафоричні, або реактивні, питання прямо залежать від інформації, що передувала запитанню, тобто виконують верифікативну функцію. Анафорический и катафорични связи в общевопросительных высказываниях реализуются как на интрафрастичному (внутри высказывания), так и на интерфрастичному (межфразовой) уровнях. Интрафрастические анафорические связи маркируются в ЗПИ различными анафорами, представляющие предыдущий тематический или рематични компонент тотально или частично. Анафорический, или реактивные, вопросы напрямую зависят от информации, предшествовавшей вопросу, то есть выполняют верификативну функцию. Anaphoric and cataphoric relashions in general interrogative statements are realized as on intraphrastic (inside a statement) as on interphrastic (inter-phrase) levels. Intraphrastic anaphoric relashions are marked in different GIS with anaphora, representing previous thematic or rhematic component totally or partially. Anaphoric, or reactive, questions directly dependent on the information that preceded the question, so they perform the function of verification.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationХожаіж І. В. Анафоричні і катафоричні загальнопитальні висловлення / І. В.Хожаіж // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови : тези доп. XV наук. конф. з міжнар. участю. / ХНУ ім. Н. В. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – С. 211–212.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/183
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНУ ім. В. Н. Каразінаuk_UA.UTF-8
dc.subjectанафоричні зв’язкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкатафоричні зв’язкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальнопитальні висловлюванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтрафрастичний рівеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерфрастичний рівеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectанафорические связиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкатафорические связиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщевопросительные высказыванияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтрафрастический уровеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерфрастический уровеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectanaphoric relashionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcataforic relashionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectobservationsatellite statementsuk_UA.UTF-8
dc.subjectintraphrastic leveluk_UA.UTF-8
dc.subjectinterphrastic leveluk_UA.UTF-8
dc.titleАНАФОРИЧНІ І КАТАФОРИЧНІ ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Хожаіж І. В..doc
Розмір:
39.5 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: