ТАКСОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА LAMIACEAE ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою роботи було провести таксономічну інвентаризацію представників родини Lamiaceae, що зростають в Харківській області. Об’єктом дослідження були представники родини Lamiacea, які є одними з найпоширенішими у Лісостепової зони та зустрічаються у більшості фітоценозах Харківщини. Предметом дослідження були таксономічні ознаки представників цієї родини та їх положення щодо нової системи APG IV. Аналізуючи Визначник вищих рослин України було встановлено, що у природі та культурі трапляється 176 видів Lamiaceae, які групуються у 40 родів. Це становить 5% від загального світового різноманіття родини Глухокропивові. До провідних належить 10 родів родини Lamiaceae України, які включають 104 види, що становить 59,1% від загальної кількості видів. The purpose of the work was to conduct a taxonomic inventory of representatives of the Lamiaceae family growing in the Kharkiv region. The object of the study were representatives of the Lamiacea family, which are among the most common in the forest-steppe zone and are found in most phytocenoses of Kharkiv region. The subject of the study was the taxonomic characteristics of representatives of this species families and their position regarding the new APG IV system. Analyzing the Determinant of Higher Plants of Ukraine, it was established that 176 species of Lamiaceae occur in nature and culture, which are grouped into 40 genera. This is 5% of the total global diversity of the Nettle family. 10 genera of the Lamiaceae family of Ukraine, which include 104 species, belong to the leading ones is 59.1% of the total number of species.
Опис
Ключові слова
вищі рослини, родина Lamiaceae, таксономічна характеристика, фітоценоз, Харківська область, higher plants, family Lamiaceae, taxonomic characteristic, phytocenosis, Kharkiv region
Цитування
Барбаш В. Д. Таксономічна характеристика Lamiaceae Харківської області / В. Д. Барбаш, Р. Є. Волкова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 43–44.