Озолювання шкаралупи та вмісту яєць мухоловки білошийої (Ficedula albicollis Temminck, 1815) та синиць (Parus major Linnaeus, 1758, Parus caeruleus Linnaeus, 1758) з різних територій північного сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Oles Honchar Dnipro National University
Анотація
У цій роботі ми спробували проаналізувати зольність та масову частку золи у шкаралупі та вмісті яєць мухоловки білошийої (Ficedula albicollis) та синиць (Parus major, P. caeruleus), на предмет здатності накопичувати в них мінеральні речовини на різних ділянках північного сходу України. Польові збори проводили у 2012–2014 роках з дотриманням норм біоетики. Для порівняння були взяті 52 яйця мухоловки білошийої, яка є далеким мігрантом, 46 яєць синиці великої та 24 яйця синиці блакитної, які є осілими птахами, з трьох територій в межах Харківської та Сумської областей. Були використані для аналізу залишені птахами кладки, а також яйця, які залишались у гніздах після вилуплення пташенят. Частку зольності в яйцях птахів досліджували на базі наукової лабораторії Інституту тваринництва НАН України. Установлено, що у вмісті яєць трьох видів птахів масова частка золи була більшою, ніж у шкаралупі яєць. У вмісті яєць мухоловки білошийої цей показник був найвищим в умовах ур. Вакалівщина (18,5 %), однак більшу кількість мінеральних речовин було накопичено в умовах Лісопарку. У шкаралупі яєць мухоловки білошийої масова частка золи також була найвищою в умовах ур. Вакалівщина (14,6 %), де також було виявлено найбільше накопичення мінеральних речовин. У синиць масова частка золи як у вмісті яєць, так і у шкаралупі яєць була найвищою в умовах Лісопарку (по 94,5 % та 38,4 % відповідно), де також було виявлено найбільше накопичення мінеральних речовин. Зольність в яйцях мухоловки білошийої була найвищою в умовах ур. Вакалівщина (20,1 % у вмісті яєць і 17,1 % у шкаралупі яєць). У синиць цей показник був найвищим в умовах Лісопарку. Наші дослідження здебільшого підтверджують закономірність: чим більше масова частка золи та зольність в досліджуваному об’єкті, тим більша кількість мінеральних речовин у ньому накопичена. In this article, we tried to analyze the ash content and mass fraction of ash in the shell and in the content of eggs of collared flycatcher (Ficedula albicollis) and tits (Parus major, P. caeruleus) and to find out how mineral substances accumulate in them in different parts of the north-east of Ukraine. Field materials were collected in 2012-2014 in compliance with bioethics standards. We compared the eggs of the collared flycatcher (a distant migrant) and the great tit and the blue tit (a sedentary birds). Eggs were collected in three territories within Kharkiv and Sumy regions. 52 eggs of the collared flycatcher, 46 eggs of the great tit and 24 eggs of the blue tit were collected in total. The clutches left by the birds, as well as the eggs left in the nests after hatching, were used for analysis. The ash content in the eggs of birds was studied on the basis of the scientific laboratory of the Institute of Animal Husbandry of the National Academy of Sciences of Ukraine. It was found that the mass fraction of ash in the content of eggs of three species of birds was greater than in the eggshell. The mass fraction of ash was the highest in the content of eggs of the collared flycatcher in the conditions of the tract Vakalivshchyna (18,5%). However, more minerals were accumulated in the Forest Park. The mass fraction of ash was the highest in the shell of eggs of the collared flycatcher in the conditions of the tract Vakalivshchyna (14,6%). The largest amount of minerals in the eggshell of the collared flycatcher was found in the tract Vakalivshchyna. The mass fraction of ash in the egg content and in the shell (94.5% and 38.4% respectively) of the tits was the highest in the Forest Park. The largest accumulation of mineral substances was found in the Forest Park. The ash content in the eggs of the collared flycatcher was the highest in the conditions of the tract Vakalivshchyna (20.1% in the content of eggs and 17.1% in the shell). Ash content was highest in tits in the Forest Park. Our research mostly confirms the pattern: the greater the mass fraction of ash and ash content in the object under study, the greater the amount of mineral substances accumulated in it.
Опис
Ключові слова
зольність, мухоловка білошия, синиця велика, синиця блакитна, озолювання, ash content, collared flycatcher, big tit, blue tit, ashing
Цитування
Юзик Д. І. Озолювання шкаралупи та вмісту яєць мухоловки комірної (Ficedula albicollis Temminck, 1815) та синиці великої (Parus major Linnaeus, 1758, Parus caeruleus Linnaeus, 1758) на різних територіях Північно-Східної України. / Д. І. Юзик, А. Б. Чаплигіна // Ecology and Noospherology / Oles Honchar Dnipro National University. – Dnipro, 2021. – № 32 (2). – Рр. 97–101. – doi: 10.15421/032117.