Особливості правової регламентації робочого часу надомних працівників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-06-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, СПД Рєзніков В. С.
Анотація
Статтю присвячено висвітленню сучасного стану правового регулювання робочого часу надомних працівників. Доведено, що працівники-надомники повинні самостійно регулювати режим робочого часу відповідно до правил трудового розпорядку. Статья посвящена исследованию правового регулирования рабочего времени надомных работников в современных условиях. Доказано, что работники-надомники должны самостоятельно регулировать режим рабочего времени на основании правил трудового распорядка. The article is devoted to the study of the legal regulation of working hours of outworkers under current conditions. It is proved that outworkers should regulate their working hours by their own on the basis of internal regulations.
Опис
Ключові слова
надомна праця, режим робочого часу, робоче місце, працівники, роботодавеці, надомный труд, режим рабочего времени, рабочее место, работники, работодатели, work at home, outworker, workplace, employee, employers
Цитування
Саєнко Ю. О. Особливості правової регламентації робочого часу надомних працівників / Ю. О. Саєнко // Актуальні проблеми права : теорія і практика = Topical issues of law : theory and practice : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2013. – № 27. – С. 474–479.