Комунікативна компетентність диригента як наукова проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено розгляд проблеми фахової компетентності. На підґрунті аналізу широкого загалу досліджень вітчизняних науковців у галузі психології, педагогіки та музичної педагогіки зроблено спробу визначити поняття «комунікативна компетентність диригента». В работе представлено рассмотрение проблемы профессиональной компетентности. На основе анализа широкого круга исследований отечественных ученых в области психологии, педагогики и музыкальной педагогики сделана попытка определить понятие «коммуникативная компетентность дирижера».The work presents a consideration of the problem of professional competence. Based on the analysis of a wide range of research by domestic scientists in the field of psychology, pedagogy and music pedagogy, an attempt was made to define the concept of "communicative competence of the conductor".
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, компетентність, комунікація, комунікативна компетентність, диригент, компетентностный подход, компетентность, коммуникация, коммуникативная компетентность, дирижер, competence approach, competence, communication, communicative competence, conductor
Цитування
Соколова А. В. Комунікативна компетентність диригента як наукова проблема / А. В. Соколова, Чжень Ван // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 126–135.