ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПАТОПСИХОЛОГІЇ” У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА”

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто значення, мета та завдання дисципліни "Основи патопсихології", програму навчальної дисципліни, дається стислий опис змісту навчальних модулів дисципліни "Основи патопсихології". В статье рассмотрены значение, цель и задачи дисциплины "Основы патопсихологии", программа учебной дисциплины, дается краткое описание содержания учебных модулей дисциплины "Основы патопсихологии".
Опис
Ключові слова
патопсихологія, порушення розвитку, патопсихологічне дослідження, методи, порушення психіки, професійна підготовка, патопсихология, нарушения развития, патопсихологическое исследование, методы, нарушения психики, профессиональная подготовка, psychopathology, developmental disorders, pathopsychological study, methods, mental disorders, training
Цитування
Галій А. І. Значення дисципліни "Основи патопсихології" у професійній підготовці студентів за спеціальністю "Спеціальна освіта" / А. І. Галій // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 615-619.