Формування моральних якостей у молодших школярів за допомогою гурткової роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито формування моральних якостей у молодших школярів за допомогою гурткової роботи. Моральне виховання – це процес формування у людей позитивних якостей шляхом перетворення ідеалів в принципи і норми поведінки. Морально розвинена особистість не сформується, якщо у дитини не будуть наявні певні моральні цінності. Автором было раскрыто формирование нравственных качеств у младших школьников с помощью кружков. Нравственное воспитание – это процесс формирования у людей положительных качеств путем преобразования идеалов в принципы и нормы поведения. Морально развитая личность не сформируется, если ребенок не будет иметь определенные моральные ценности. The author has revealed the formation of moral qualities in younger pupils with the help of circles. Moral education is a process of forming positive qualities in people by transforming ideals into principles and norms of behaviour. A morally developed personality will not be formed if the child does not have certain moral values.
Опис
Ключові слова
моральні якості, молодші школярі, гурткова робота, студентські роботи, нравственные качества, младшие школьники, кружковая работа, студенческие работы, moral qualities, junior schoolchildren, circle work, student work
Цитування
Васильева Д. Формування моральних якостей у молодших школярів за допомогою гурткової роботи / Д. Васильева // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 12.