ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ГЕНЕАЛОГІЧНОГО ДРЕВА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ТВОРУ «КАР’ЄРА РУГОНІВ» ЕМІЛЯ ЗОЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проанілізовано використання інтерактивного генеалогічного древа для вивчення персонажів твору «Кар’єра Ругонів» Еміля Золя. Читачам надається можливість досліджувати складний родовід роману в більш інтуїтивно зрозумілий і цікавий спосіб. Зазначено, що інтерактивне генеалогічне древо є чудовим помічником у вивченні персонажів роману Еміля Золя «Кар’єра Ругонів». Воно дозволяє читачам візуалізувати складні стосунки між персонажами, виявити закономірності та зв’язки, а також побачити, як спадковість, оточення та соціальний клас формують життя героїв. The article demonstrates the use of an interactive genealogical tree to study the characters of Emile Zola's "Career of the Rougons". Readers are given the opportunity to explore the novel's complex lineage in a more intuitive and engaging way. It is noted that the interactive family tree is a great helper in studying the characters of Emile Zola's novel "The Career of the Rougons". It allows readers to visualize the complex relationships between characters, discover patterns and connections, and see how heredity, environment, and social class shape the characters' lives.
Опис
Ключові слова
французька література, Золя Е., генеалогічне древо, студентські роботи, French literature, E. Zola, genealogical tree, student works
Цитування
Холодова Д. О. Використання інтерактивного генеалогічного древа для дослідження персонажів твору «Кар’єра Ругонів» Еміля Золя / Д. О. Холодова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 88–90.