Пізній романтизм VS ранній позитивізм : особливості сприйняття новітніх ідей М. І. Костомаровим (1860–1880-ті рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ФОП Білетченко В. В.
Анотація
У статті світогляд М. І. Костомарова характеризується як романтичний, але із запозиченням деяких ідей провіденціалізму, доби Просвітництва, гегельянства, позитивізму. Вплив раннього позитивізму на творчість ученого вбачається як у використанні новітньої методики археографічної роботи, так і сприйнятті деяких постулатів «позитивного вчення». В статье мировоззрение Н. И. Костомарова характеризуется как романтическое, но с заимствованием некоторых идей провиденциализма, эпохи Просвещения, гегельянства, позитивизма. Влияние раннего позитивизма на творчество ученого усматривается как в использовании новейшей методики археографической работы, так и восприятии некоторых элементов «позитивного учения». In the article the outlook of M. I. Kostomarov is characterized as romantic with the borrowing of some ideas of theology, Enlightenment, Hegelianism, Positivism. The influence of early positivism on the creativity of the scientist is seen in the implementation of the latest method of archeographical work, the adoption of M. I. Kostomarov separate elements of «positive teaching».
Опис
Ключові слова
пізній романтизм, ранній позитивізм, Костомаров М. І., поздний романтизм, ранний позитивизм, Костомаров Н. И., late romanticism, early positivism, Kostomarov M. I.
Цитування
Богдашина О. М. Пізній романтизм VS ранній позитивізм : особливості сприйняття новітніх ідей М. І. Костомаровим (1860–1880-ті рр.) / О. М. Богдашина // Харківський історіографічний збірник / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна ; [редкол. : Посохов С. І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 2017. – Вип. 16. – С. 4–15.