Методичні рекомендації для підготовки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Гендерний дискурс у вітчизняній історії»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу студентам у підготовці до самостійної роботи по підготовці до семінарських занять з дисципліни «Гендерний дискурс у вітчизняній історії», що включає в себе план семінарських занять, методичні поради щодо підготовки до них, питання для самоконтролю знань та індивідуальної роботи, теми для дискусійного обговорення, рекомендовану літературу. Methodological recommendations are aimed at helping students in preparation for independent work in preparation for seminars on discipline "Gender Discourse in National History", which includes plan of seminars, methodological advice on how to prepare for them, questions for self-control of knowledge and individual work, topics for topics for discussion, and recommended reading.
Опис
Ключові слова
історія України, гендерний дискурс, самостійна робота, семінарські заняття, методичні рекомендації, history of Ukraine, gender discourse, independent work, seminars, methodological recommendations
Цитування
Ніколаєнко О. О. Методичні рекомендації для підготовки до практичних (семінарських) занять з дисципліни "Гендерний дискурс у вітчизняній історії" : (спец. 014. 03 – серед. освіта (історія) / О. О. Ніколаєнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 34 с.