Реалізація дуальної освіти у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Анотація
У тезах розглядається реалізація дуальної освіти у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Увага зосереджена на Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, а саме факультеті початкового навчання (2016-2017 навчальний рік, експериментальний проєкт «Школа професійного зростання «День у школі»»). В тезисах рассматривается реализация дуального образования в системе подготовки будущих учителей начальной школы. Внимание сосредоточено на Харьковском педагогическом университете имени Г.С. Сковороды, а именно факультете начального обучения (2016-2017 учебный год, экспериментальный проект «Школа профессионального роста« День в школе »»). The theses examines the implementation of dual education in the system of training future primary school teachers. Attention is focused on the Kharkov Pedagogical University named after G.S. Frying pans, namely the Faculty of Elementary Education (2016-2017 academic year, experimental project "School of professional growth" Day at School ").
Опис
Ключові слова
дуальна освіта, підготовка майбутніх учителів, початкова школа, дуальное образование, подготовка будущих учителей, начальная школа, dual education, training future teachers, primary school
Цитування
Смолянюк Н. Реалізація дуальної освіти у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи // ІІ Шкловські читання. Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання : зб. тез ІІ Міжнар. наук.–практ. інтернет-конф., Глухів, 28–29 жовт. 2020 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка [та ін.]. – Глухів, 2020. – С. 84.