Становлення М. І. Костомарова як науковця: харківський період

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті розглянуто життя і творчість М. І. Костомарова в період навчання в Харківському університеті. Спираючись на його біографію, авторка аналізує оточення вченого та вплив особистостей на формувааня його наукових інтересів. В статье рассматривается жизнь и творчество Н. И. Костомарова в период обучения в Харьковском университете. Опираясь на его биографию, автор анализирует окружающую среду ученого и влияние личностей на формувааня его научних интересов. In the article deals with the life and work of M. Kostomarov during the period of studying at the Kharkiv University. Relying on his biography, analyzes the environment of the scientist and the influence of individuals on the formation of his interests.
Опис
Ключові слова
Костомаров М. І., Харківський університет, студентські роботи, Костомаров Н. И., Харьковский университет, студенческие работы, Kostomarov М. І., Kharkiv University, student work
Цитування
Іванова Т. В. Становлення М. І. Костомарова як науковця: харківський період / Т. В. Іванова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 80–84.