ЩОДО ОБУМОВЛЕНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто специфічні риси юридичної діяльності, на підставі яких обумовлюється необхідність правового регулювання охорони праці у галузі юриспруденції. Робиться висновок про те, що основною метою охорони праці у сфері юридичної діяльності є створення безпечних умов трудової діяльності юристів, забезпечення їх високої та ефективної працездатності, професійної та особистої самореалізації в контексті виконання важливої функції у сучасному суспільстві - захист законності та правопорядку. Рассмотрены специфические черты юридической деятельности, на основании которых обусловливается необходимость правового регулирования охраны труда в отрасли юриспруденции. Делается вывод о том, что основной целью охраны труда в сфере юридической деятельности является создание безопасных условий трудовой деятельности юристов, обеспечение их высокой и эффективной трудоспособности, профессиональной и личной самореализации в контексте выполнения важной функции в современном обществе - защита законности и правопорядка. Specific features of law practice by which necessitates legal regulation of occupational safety and health in the law field were investigated. Author concludes that the main purpose of occupational safety and health in the law field is to create safe conditions of lawyer’s employment, ensure high working capacity, professional and personal fulfillment in the context of providing an important function in modern society - protect law and order.
Опис
Ключові слова
охорона праці, працездатність, юриспруденція, охрана труда, трудоспособность, юриспруденция, occupational safety and health, working capacity, law
Цитування
Новіков Д. О. Щодо обумовленості правового регулювання охорони праці у галузі юриспруденції / Д. О. Новиков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 21. – С. 71–75.