Інтерактивні технології у підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей

dc.contributor.authorКайдалова, Л. Г.
dc.contributor.authorДрожик, Л. В.
dc.date.accessioned2021-04-09T14:10:17Z
dc.date.available2021-04-09T14:10:17Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ статті висвітлено теоретичні аспекти та практичний досвід використання інтерактивних технологій при підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей. Наголошено на доцільності використання інтерактивних технологій для становлення та розвитку особистості майбутнього фахівця охорони здоров’я. Висвітлено формування ключових педагогічних, психологічних, комунікативних та інших компетентностей магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей на прикладі педагогічних дисциплін. В статье освещены теоретические аспекты и практический опыт использования интерактивных технологий при подготовке магистров фармацевтических и медицинских специальностей. Отмечено целесообразность использования интерактивных технологий для становления и развития личности будущего специалиста здравоохранения. Рассмотрена возможность формирования ключевых педагогических, психологических, коммуникативных и других компетентностей магистров фармацевтических и медицинских специальностей на примере педагогических дисциплин. The article highlights the theoretical aspects and practical experience of using interactive technologies in preparation of masters of pharmaceutical and medical specialties. The expediency of using interactive technologies for the formation and development of the personality of the future healthcare specialist.The possibility of forming key pedagogical, psychological, communication and other competencies of masters pharmaceutical and medical specialties by example pedagogical disciplines.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКайдалова Л. Г. Інтерактивні технології у підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Дрожик // Теорія та методика навчання та виховання / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. О. М. Іонова]. – Харків : ХНПУ, 2018.– Вип. 44. – С. 44–54.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-0657 (Print)
dc.identifier.issn2312-8046 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4609
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістриuk_UA.UTF-8
dc.subjectфармацевтичні та медичні спеціальностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивні методи навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectгрупова форма навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкейсuk_UA.UTF-8
dc.subjectформування компетентностейuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистрыuk_UA.UTF-8
dc.subjectфармацевтические и медицинские специальностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивные методы обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectгрупповая форма обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкейсuk_UA.UTF-8
dc.subjectформирование компетентностейuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining courseuk_UA.UTF-8
dc.subjectmastersuk_UA.UTF-8
dc.subjectpharmaceutical and medical specialtiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractive technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractive methods of traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectgroup forms of traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectcaseuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompetencies formationuk_UA.UTF-8
dc.titleІнтерактивні технології у підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностейuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИнтерактивные технологии в подготовке магистров фармацевтических и медицинских специальностейuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe interactive technologies within the training course of masters of pharmaceutical and medical specialtiesuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Інтерактивні технології у підготовці магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей.pdf
Розмір:
717.96 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: