Ендоваскулярне лікування синдрому діабетичної стопи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження є вивчення особливостей лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи і оцінка використання ендоваскулярних методів лікування стовбурових артерій нижніх кінцівок в пацієнтів з синдромом діабетичної стопи. Можна зробити висновок, що ендоваскулярний метод лікування, хоча і більш рентгенологічний та інвазивний, ніж метод шунтування, більш ефективний і з меншою ймовірністю може розвинутися критичні, виснажливі ускладнення. Целью исследования является изучение особенностей лечения пациентов с синдромом диабетической стопы и оценка использования эндоваскулярных методов лечения стволовых артерий нижних конечностей у пациентов с синдромом диабетической стопы. Можно сделать вывод, что эндоваскулярный метод лечения, хотя и более рентгенологический и инвазивный, чем метод шунтирования, более эффективен и с меньшей вероятностью могут развиться критические, изнурительные осложнения. The aim of our study is to study the features of treatment of patients with diabetic foot syndrome and to evaluate the use of endovascular methods of treatment of trunk arteries of the lower extremities in patients with diabetic foot syndrome. It can be concluded that the endovascular treatment method, although more X-ray and invasive than the bypass method, is more effective and less likely to develop critical, debilitating complications.
Опис
Ключові слова
disabling complication, ендоваскулярне лікування, синдром діабетичної стопи, інвалідизуюче ускладнення, эндоваскулярное лечение, синдром диабетической стопы, инвалидизирующее осложнение, endovascular treatment, diabetic foot syndrome, disabling complication
Цитування
Божко О. О. Ендоваскулярне лікування синдрому діабетичної стопи / О. О. Божко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 42–43.