ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР MS EXCEL ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Даний навчальний посібник написано для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, що вивчають курс «Педагогічна інформатика», а також для вчителів, які бажають засвоїти прийоми ефективної роботи в табличному процесорі MS Excel для реалізації професійної педагогічної діяльності. Зміст навчального посібника являє собою комплекс лабораторних робіт, які висвітлюють питання і проблеми визначення рейтингової оцінки учнів, опрацювання підсумкових даних успішності учнів, опрацювання даних моніторингу успішності, опрацювання даних обліку відвідування учнів, створення електронного журналу, розробка кросворду, розробка тесту засобами MS Excel. Рекомендовано для здійсненна практичної діяльності, орієнтовано на потреби професійної діяльності вчителя. Данное учебное пособие написано для студентов высших педагогических учебных заведений, которые изучают курс "Педагогическая информатика", а также для учителей, желающих усвоить приемы эффективной работы в табличном процессоре MS Excel для реализации профессиональной педагогической деятельности. Учебное пособие содержит комплекс лабораторных работ, в которых освещены вопросы и проблемы определения рейтинговой оценки учеников, обработку итоговых данных успеваемости учеников, обработку данных мониторинга успеваемости, обработку данных учета посещаемости учеников, создание электронного журнала, разработку кроссворда, разработку теста средствами MS Excel. Рекомендовано для осуществления практической деятельности, ориентировано на потребности профессиональной деятельности учителя.
Опис
Ключові слова
педагогічна інформатика, табличний процесор MS EXCEL, підвищення кваліфікації вчителя, лабораторні роботи, педагогическая информатика, табличный процессор MS EXCEL, повышение квалификации, лабораторные работы
Цитування
Яциніна Н. О. Табличний процесор MS EXCEL як інструмент вчителя для ведення та підготовки ділової документації [Електронний ресурс] : навч. посіб. з курсу "Педагогічна інформатика" / Н. О. Яциніна ; ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 1 CD-R.