ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ БОЙОВОЇ ОБСТАНОВКИ ЯК КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Україна вже понад півроку дає відсіч збройній агресії росії, мужньо виборює свою незалежність та територіальну цілісність. Під час воєнного стану увага правоохоронних органів в першу чергу фокусується на злочинах проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Щодня правоохоронці звітують про нові кримінальні провадження за фактом порушення законів, звичаїв війни, катувань, вбивств цивільних, бомбардувань невійськових об’єктів, знищення об’єктів інфраструктури, незаконного вивозу цивільних до росії тощо. Подібні злочинні факти постійно фіксуються українською стороною – як офіційними державними органами, так і громадянами.законодавець ототожнює бойову обстановку з часом ведення бою, що може породжувати проблемні питання під час застосування даної норми на практиці. З огляду на сучасні виклики та загрози, обумовлені війною проти нашої держави, до чинного кримінального законодавства необхідно внести відповідні зміни з метою його удосконалення Адже законодавець допустив помилки, які погіршують кримінально-правовий захист суспільних відносин від суспільно небезпечних діянь. For more than six months Ukraine has been repelling the armed aggression of Russia, courageously fighting for its independence and territorial integrity. During martial law, the attention of law enforcement agencies is primarily focused on crimes against peace, human security and international law and order. Every day, law enforcement officers report on new criminal proceedings on violation of laws, customs of war, torture, murder of civilians, bombing of non-military objects, destruction of infrastructure, illegal transfer of civilians to Russia, etc. Such criminal facts are constantly recorded by the Ukrainian side – both by official state bodies and citizens. The legislator identifies the combat situation with the time of combat, which may give rise to problematic issues when applying this norm in practice. Taking into account the current challenges and threats caused by the war against our country, it is necessary to make appropriate changes to the current criminal legislation in order to improve it.
Опис
Ключові слова
бойова обстановка, збройна агресія, військові злочини, кримінальна відповідальність за недбале ставлення до військової служби, кваліфікуюча ознака складу злочину, combat situation, armed aggression, war crimes, criminal liability for negligent attitude to military service, qualifying feature of the crime
Цитування
Журавльов М. С. Окремі питання визначення бойової обстановки як кваліфікуючої ознаки військових злочинів / М. С. Журавльов // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 93–95.