Актуальні проблеми процедури банкрутства підприємств в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Статтю присвячено актуальним проблемам процедури банкрутства підприємств в Україні. Статья посвящена актуальным проблемам процедуры банкротства предприятий в Украине. The article is devoted to the actual problems of the bankruptcy procedure of enterprises in Ukraine.
Опис
Ключові слова
економіка, процедури банкрутства, підприємства, студентські роботи, экономика, процедуры банкротства, предприятия, студенческие работы, economy, bankruptcy procedures, enterprises, student work
Цитування
Огребчук А. В. Актуальні проблеми процедури банкрутства підприємств в Україні / А. В. Огребчук // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 77–78.