ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано причини порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти. Розглянуто заходи забезпечення дотримання академічної доброчесності у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Зазначено, що здобувачі повинні бути максимально обізнані з питання академічної доброчесності та чітко розумітли серйозність наслідків своїх недоброчесних дій. Одним зі способів донесення такої інформації до студентів рекомендовано запровадження системи заходів забезпечення дотримання академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Важливу роль у формуванні культури академічної доброчесності студентської молоді відіграє сам заклад вищої освіти. The publication analyzes the reasons for violations of academic integrity by students of higher education. Measures to ensure compliance with academic integrity were considered H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. It is noted that the applicants should be maximally aware of the issue of academic integrity and clearly understand the seriousness of the consequences of their dishonest actions. One of the methods of conveying such information to students is recommended to introduce a system of security measures observance of academic integrity in institutions of higher education. An important role in the formation of a culture of academic integrity among student youth is played by the institution of higher education itself.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, заклади вищої освіти, студенти, освітній процес, аспірантські роботи, academic integrity, institutions of higher education, students, educational process, postgraduate works
Цитування
Дорожко А. О. Причини порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти / А. О. Дорожко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 26–29.