Колекція лишайників кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розпочато формування ліхенологічної колекції кафедри ботаніки Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди. Поповнення колекції відбувається за рахунок експедиційних зборів викладачів та студентів кафедри ботаніки. Створено електронну базу даних зібраного матеріалу. Продовжується визначення, впорядкування та інвентаризація ліхенологічних зразків. Начато формирование лихенологичнои коллекции кафедры ботаники Харьковского национального университета им. Г. С. Сковороды. Пополнение коллекции происходит за счет экспедиционных сборов преподавателей и студентов кафедры ботаники. Создана электронная база данных собранного материала. Продолжается определение, порядок и инвентаризация лихенологичних образцов. The formation of the lichens collection of the Botany Department of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The collection is replenished by expedition of lecturers and students of the Department of Botany. An electronic database of the collected material has been created. The identification, ordering and inventorying of lichenological specimens continues.
Опис
Ключові слова
лишайники, колекція, гербарій, екземпляри, лишайники, коллекция, гербарий, экземпляры, lichens, collection, herbarium, specimens
Цитування
Вус Н. О. Колекція лишайників кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди / Н. О. Вус // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 56–58.