Формування національної самосвідомості учнів старших класів на уроках музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено процес формування національної самосвідомості в процесі знайомства учнів з творчістю українських композиторів ХVIII століття. В статье исследован процесс формирования национального самосознания в процессе знакомства учащихся с творчеством украинских композиторов ХVIII века. The article examines the process of formation of national identity in the process of acquainting students with the work of Ukrainian composers of the 18th century.
Опис
Ключові слова
національне виховання, національна самосвідомість, урок музичного мистецтва, учні старших класів, студентські роботи, национальное воспитание, национальное самосознание, урок музыкального искусства, ученики старших классов, студенческие работы, national education, national identity, music lesson, high school students, student work
Цитування
Котенко О. О. Формування національної самосвідомості учнів старших класів на уроках музичного мистецтва / О. О. Котенко, Т. О. Герасименко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 162–164.