Про розмежування понять художнього тексту та художнього дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено різні підходи до вивчення художнього тексту. Розглянуто дискусійне питання про розмежування понять художнього тексту та художнього дискурсу. The authors researched different approaches to the study of the artistic text. The debatable issue of distinguishing between the concepts of artistic text and artistic discourse is considered.
Опис
Ключові слова
художній текст, художній дискурс, підходи до вивчення художнього тексту, artistic text, artistic discourse, approaches to the study of artistic text
Цитування
Скидан М. С. Про розмежування понять художнього тексту та художнього дискурсу / М. С. Скидан , К. Ю. Голобородько // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 153–154.