Постмодерна рецепція українця: автоетнонімний вимір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті здійснено аналіз репрезентованих у текстах сучасних вітчизняних письменників-постмодерністів експресивних автоетнонімів на позначення українців, визначені провідні особливості вербалізації уявлень українців про себе крізь призму семантики й стилістики експресивних автоетнонімів. В статье проанализированы экспрессивные автоэнтонимы украинцев, представленные в текстах современных украинских писателей-постмодернистов, определены основные особенности вербализации представлений украинцев о себе через призму семантики и стилистики автоэтнонимов. In the article expressive ethnic autonomanation of Ukrainians, represented in the texts of contemporary Ukrainian postmodern writers, are analyzed; the basic special features of the verbalization of the ideas of Ukrainians about themselves through the prism of semantics and stylistics of ethnic autonomanation are determined.
Опис
Ключові слова
постмодернізм, українська літкратура, українець, експресивний автоетнонім, автономінація, постмодернизм, украинская литература, украинец, экспрессивный автоэтноним, автономинация, postmodernism, Ukrainian literature, Ukrainian, expressive ethnic, autonomanation, selfnomination
Цитування
Терещенко В. М. Постмодерна рецепція українця: автоетнонімний вимір / В. М. Терещенко, І. В. Остренок // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. праць / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 78–92.